Polityka Prywatności

Czym jest plik Cookie/Ciasteczka?

Pliki cookies zwane po polsku Ciasteczkami stanowią pliki tekstowe. Powstają one w sposób automatyczny za pomocą przeglądarek internetowych w momencie odwiedzania i korzystania ze stron internetowych. Są one wysyłane przez stronę internetową i zapisywane na urządzeniu użytkownika. Dane uzyskiwane za pomocą pliku cookies są odczytywane tylko za pomocą strony, która stworzyła plik cookie, tj.
www.roseanafashion.pl
Strona internetowa nie ma dostępu do plików cookies, których sama nie stworzyła i do których nie został udzielony dostęp.

Pliki cookies służą do ułatwienia korzystania ze strony internetowej przez użytkownika bądź poprzez dostosowanie korzystnych dla użytkowania treści przez stronę internetową.

Kto jest administratorem państwa danych?

Administratorem Pani/ Pana danych osobowych jest FUNDACJA ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI „TWÓJ STARTUP” z siedzibą w Warszawie
(adres siedziby: ul. Żurawia 6/12, lok. 766, 00-503 Warszawa), wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000442857; NIP: 5213641211; REGON: 146433467, dane kontaktowe:

numer telefonu 790695926, adres e-mail: kontakt@roseanafashion.pl w związku z realizowaną przez Justynę Rakoczy zorganizowaną częścią przedsiębiorstwa o nazwie: Rose Ana Fashion

Cel Stosowania plików cookies

Cookies Techniczne:
pozwalają one na prawidłowe działanie strony internetowej poprzez
zapamiętania twojej decyzji odnośnie wykorzystywania plików cookies,
zapewniają prawidłowe wyświetlanie treści w serwisie, np. w zależności od wykorzystywanego urządzenia,
zapamiętują decyzję podjęte w ramach strony, np. koszyk lub indywidualne ustawienia i preferencje użytkownika,
zapewnienia bezpieczeństwa strony internetowej np. filtry antyspamowe,
utrzymania sesji użytkownika dzięki czemu użytkownik nie musi ponownie logować się do serwisu.


Cookies Analityczne:
w celu polepszenia świadczonych usług i działania strony internetowej, poprzez
pozyskiwanie danych analitycznych, na podstawie których tworzone są statystyki np. na podstawie dokonywanych czynności na stronie, lokacji z której dokonywane jest wejście na stronę, urządzenia wykorzystywanego do odwiedzania strony,
zbieranie informacji o ilości wejść na stronę,
zbieranie informacji dotyczącej miejsca, z którego najczęściej wchodzą na stronę użytkownicy,


Pliki cookies portali społecznościowych – Wykorzystywanie plików cookies dotyczących portali społecznościowych nie jest wymagane dla zapewnienia prawidłowego funkcjonowania strony internetowej, jednak są one wbudowane w strukturę naszej strony internetowej. Dla danych osobowych zawartych w tych plikach cookies jesteśmy współadministratorem w zakresie zbierania danych oraz ich przekazywania do
Facebook’a
Instagram’a

Czas Przechowywania plików Cookies

Sesyjne – są przechowywane na użytkowanym urządzeniu do czasu opuszczenia strony, np. poprzez wyłączenie przeglądarki internetowej
Stałe – istnieją do czasu ich ręcznego usunięcia bądź upłynięcia określonego w przeglądarce czasu

Rodzaj zbieranych danych

Zaliczamy do nich:
adres IP urządzenia z którego korzysta użytkownik
typ urządzenia
czas przebywania na stronie
podjęte czynności na stronie
lokalizację z której dokonywane jest połączenie

Jakie dane wysyłamy innym podmiotom?

Firma Google uzyskuje od nas dane dotyczące:
adresu IP urządzenia z którego korzysta użytkownik
typu urządzenia
czasu przebywania na stronie
czynności podjętych na stronie
lokalizację z której dokonywane jest połączenie

Sposób wycofania zgody

Niektóre ciasteczka są pobierane przez przeglądarkę internetową w chwili wejścia na stronę internetową. W celu zablokowania możliwości pobierania ciasteczek należy zastosować metodę istniejącą dla danej przeglądarki internetowej:
Firefox:
https://support.mozilla.org/pl/kb/W%C5%82%C4%85czanie%20i%20wy%C5%82%C4%85czanie%20obs%C5%82ugi%20ciasteczek
Chrome:
https://support.google.com/chrome/#topic=7438008
Microsoft Edge:
https://support.microsoft.com/pl-pl/products/windows
Opera:
https://help.opera.com/Windows/12.10/pl/cookies.html
Safari:
https://support.apple.com/pl-pl/guide/safari/sfri11471/mac
Brak możliwości zapisywania/odczytywania plików cookies może skutkować niepełnym i niepoprawnym działaniem strony internetowej, jednakże korzystanie ze strony będzie nadal możliwe.

Pozostałe informacje związane z procesem przetwarzania danych

Wszelkie pytanie dotyczące naszych polityk można uzyskać za pomocą adresu e-mail:
rodo@twojstartup.pl
Ponadto informacje o administratorze danych osobowych i prawach przysługujących podmiotom, można znaleźć pod wskazanym adresem:
https://www.roseanafashion.pl/privacy-policy/
W przypadku naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych, masz prawo do zgłoszenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych pod adresem
https://uodo.gov.pl/